Αλλαγή Συνηθειών, Αλλαγή Ζωής

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Πώς οι συνήθειες διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας και πώς επηρεάζουν την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή, είτε θετικά είτε αρνητικά.
 • Πώς να αναγνωρίζουν συνήθειες που μπορεί να τους εμποδίζουν ή να τους κρατούν πίσω από την επίτευξη των στόχων τους.
 • Συγκεκριμένες τεχνικές και εργαλεία για την αλλαγή επιβλαβών συνηθειών και την υιοθέτηση νέων, εποικοδομητικών συνηθειών.
 • Πώς να αντιμετωπίζουν την αντίσταση και τα εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία της αλλαγής συνηθειών.
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και της ενέργειας τους, προκειμένου να υποστηρίξουν τις νέες συνήθειες.
 • Πως να βελτιώσουν την ζωή τους, αλλάζοντας τις συνήθεις τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στο θέμα της αλλαγής συνηθειών
 • Επιπτώσεις των συνηθειών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Πρακτικές ασκήσεις για την αναγνώριση επιθυμητών και ανεπιθύμητων συνηθειών
 • Ο ρόλος της αυτοαντίληψης στη διαδικασία αλλαγής, και η διαχείριση του εαυτού μας
 • Κατανόηση των κύκλων αλλαγής που θα προκύψουν και τα στάδια της της αλλαγής της συμπεριφοράς μας
 • Επιστημονικές προσεγγίσεις στην αλλαγή συνηθειών των ανθρώπων
 • Οι στόχοι μας: Πώς να τους θέσουμε και πως να τους πετύχουμε
 • Τεχνικές αυτο-ενίσχυσης και αντιμετώπισης της αντίστασης από τους άλλους και από τον εαυτό μας
 • Πρακτικές συμβουλές για την ενσωμάτωση νέων συνηθειών στην καθημερινή ζωή
 • Ο ρόλος της συνέπειας και της ψυχολογικής ασφάλειας
 • Προσέγγιση των εμποδίων που θα βρούμε και πώς να τα ξεπερνάμε
 • Σχέδιο δράσης για τη συνέχιση της αλλαγής στο μέλλον

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ανακοινωθούν, 2024
Θα ανακοινωθούν
Εκπαιδευτής:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Αλλαγή Συνηθειών, Αλλαγή Ζωής