Πρακτικές για την Αναγνώριση και Ανάπτυξη Ταλέντων στο χώρο εργασίας

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Να καθορίζουν συγκριμένους και μετρήσιμους στόχους προσφέροντας σαφή κατεύθυνση προς την ομάδα τους ως προς την επίτευξη τους.
 • Να αξιολογούν τις επιδόσεις της ομάδας, και να καθοδηγούν ως προς την βελτίωσης τους.
 • Να καθορίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συνεργασία εντός του οργανισμού για να επιτευχθούν οι στόχοι
 • Να αναπτύσσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους καθώς να προσπαθούν να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους.
 • Να προσαρμόζονται στις αλλαγές και τις εξελίξεις στο περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Πως να επιβεβαιώνουν ανά πάσα στιγμή ότι όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού γνωρίζουν τους στόχους και τον ρόλο του κάθε ενός ως προς την επίτευξη τους.
 • Πως να προσαρμόζουν τους στόχους σε κάθε άτομο ανάλογα με τις δεξιότητες του
 • Πως μέσα από την στοχοθέτηση θα εκπαιδεύσουν το κάθε άτομο και θα το βοηθήσουν να υιοθετήσει την κουλτούρα της εταιρείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Πως μέσα από μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια, εστιασμένοι και επιτεύξιμοι στόχοι αναπτύσσουν την εταιρεία.
 • Τεχνικές & εργαλεία επιλογής των σωστών στόχων
 • Εργαλεία λήψης αποφάσεων με επικέντρωση στο σωστό αποτέλεσμα
 • Τρόποι διαχείρισης προβλημάτων που προκύπτουν στην διαδικασία επίτευξης των στόχων
 • Δημιουργία υποκινητικού περιβάλλοντος στον οργανισμό
 • Η σημασία της ομάδας στην επίτευξη του στόχου
 • Η ανθρώπινη συμπεριφορά και πως επηρεάζει την επίτευξη του στόχου (τρόποι διαχείρισης)
 • Διαδικασία βελτίωσης της επικοινωνίας στον οργανισμό
 • Πως θα πρέπει να επικοινωνούνε οι αλλαγές στους στόχους
 • Διαπροσωπική και διατμηματική επικοινωνία και στόχος
 • Διατύπωση αντικειμενικών σκοπών

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

26, 28 Νοεμβρίου & 3, 5, 10 Δεκεμβρίου , 2024
08:30-13:00
Εκπαιδευτής:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Για Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€180
Για μη Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€300
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Εγγεγραµµένοι Άνεργοι στην Κύπρο:
∆ωρεάν

Αρχική Τιµή:

€600

– Επιχορήγηση Αν.Α.∆.

€420

Κάνε εγγραφή σήμερα

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Πρακτικές για την Αναγνώριση και Ανάπτυξη Ταλέντων στο χώρο εργασίας