Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Ανάπτυξη των Soft Skills για βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης