Ανάπτυξη Ηγετικών Προσόντων: Coaching στο χώρο εργασίας

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Πως να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες
 • Πως να βελτιώσουν τις δυνατότητες & τις δεξιότητες των εργαζομένων σε μια εταιρεία
 • Να καθορίζουν στόχους και τους τρόπους της  ταχύτερη επίτευξη τους
 • Πως να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις
 • Να επικοινωνούν πιο σωστά και να βελτιώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις
 • Να χρησιμοποιούν τις αρχές, τις βασικές δεξιότητες και τη μεθοδολογία του Business Coaching

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ο ορισμός του Coaching και τις διαφορές από την Ψυχοθεραπεία
 • Η «Μαιευτική μέθοδος» του Σωκράτη και πως να την χρησιμοποιήσουν
 • Τεχνικές coaching συνεδρίας
 • Η τέχνη των coaching ερωτήσεων με στόχο την καλύτερη καθοδήγηση
 • Δεξιότητες και αρχές εφαρμογής μοντέλων: SMART Goals, Life Wheel Assessment, GROW και REGROW models, SWOT Analysis
 • Ο ρόλος του Coaching με βάση την εταιρική κουλτούρα
 • Κριτήρια επιτυχίας του Coaching στον εργασιακό χώρο
 • Βασικά Μοντέλα για Coaching σε Επιχειρήσεις: Στοχοθέτηση, Διευκόλυνση στην επίτευξη των στόχων, Επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας.
 • Δεξιότητες στο Εργασιακό Περιβάλλον: Διαχείριση χρόνου, Ψυχική ανθεκτικότητα, Διαχείριση μειωμένης αποδοτικότητας, αναβλητικότητα
 • Τρόποι ηγεσίας, αποτελεσματικό leadership και δημιουργία έμπνευσης
 • Διαχείριση-Συντονισμός-Εμψύχωση ομάδων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ανακοινωθούν, 2024
Θα ανακοινωθούν
Εκπαιδευτής:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Για Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€180
Για μη Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€357
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Εγγεγραµµένοι Άνεργοι στην Κύπρο:
∆ωρεάν

Αρχική Τιµή:

€600

– Επιχορήγηση Αν.Α.∆.

€420

Κάνε εγγραφή σήμερα

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Ανάπτυξη Ηγετικών Προσόντων: Coaching στο χώρο εργασίας