Μονοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Τα Μονοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια οργανώνονται και γίνονται αποκλειστικά για την δική σας εταιρεία και είναι 100% επιχορηγημένα από την Αν.Α.Δ. Αφού συζητήσουμε και αναλύσουμε τις δικές σας ανάγκες δημιουργούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ταιριάζει στην δική σας εταιρεία. Αφού δοθεί η σχετική έγκριση από την Αν.Α.Δ. πραγματοποιείται το σεμινάριο με 100% επιχορήγηση.  

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα:

  • Εκπαιδευτούν στο αντικείμενο του σεμιναρίου
  • Τα σεμινάρια σχεδιάζονται ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικά γίνεται
  • Υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση
  • Απαντώνται όλες οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων


Επόμενο Σεμινάριο
Επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε μαζί το δικό σας Μονοεπιχειρησιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εγγραφή

Εγγραφείτε εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Μονοεπιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια