Επικοινωνώντας Με Αποφασιστικότητα

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Τις βασικές αρχές, τα χαρακτηριστικά της διεκδικητικής συμπεριφοράς, και πως να τα εφαρμόζουν στην ζωή τους.
 • Πώς η διεκδικητική συμπεριφορά επηρεάζει την επικοινωνία με άλλα άτομα καθώς και το αποτέλεσμα μιας συζήτησης.
 • Τα προτερήματα της διεκδικητικής προσέγγισης σε σχέση με άλλες συμπεριφορές.
 • Να αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και προκλήσεις καθώς και να τις διαχειρίζονται.
 • Να κατανοούν πώς η αυτοαντίληψη επηρεάζει τη διεκδικητική συμπεριφορά.
 • Να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες για τη διεκδικητική έκφραση.
 • Να κάνουν χρήση συγκεκριμένων τεχνικών για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επίτευξης.
 • Πώς να αντιμετωπίζουν τις αντιρρήσεις και τις συγκρούσεις με διεκδικητικό τρόπο.
 • Να εφαρμόζουν στρατηγικές για την επίλυση συγκρούσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Σύντομη εισαγωγή στο θέμα της διεκδικητικής συμπεριφοράς
 • Ορισμός της διεκδικητικής συμπεριφοράς και διαφορά από άλλες συμπεριφορές (υποτακτική, ανταγωνιστική)
 • Χαρακτηριστικά των ατόμων με διεκδικητική συμπεριφορά
 • Πώς η διεκδικητική συμπεριφορά συμβάλλει στην αυτοπεποίθηση και την επιτυχία μας
 • Οι συνέπειες της έλλειψης διεκδικητικής συμπεριφοράς και πως να το αλλάξουμε
 • Ανάλυση της σημασίας της έρευνας και προετοιμασίας πριν αρχίσουμε να διεκδικούμε
 • Στρατηγικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης οι οποίες θα μας προσφέρουν αυτό που θέλουμε
 • Κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του εαυτού μας αλλά και των άλλων
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης για αποτελεσματική διεκδικητική συμπεριφορά
 • Αντιμετώπιση αντίξοων καταστάσεων με διεκδικητικό τρόπο
 • Δημιουργία προσαρμοσμένου σχεδίου δράσης για κάθε συμμετέχοντα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ανακοινωθούν, 2024
Θα ανακοινωθούν
Εκπαιδευτής:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Επικοινωνώντας Με Αποφασιστικότητα