Εκπαιδευτική Ρομποτική

Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τι ειναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics».
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, αφενός είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα όπου ο μαθητής νοιώθει ότι παίζει, προσπαθώντας να κατασκευάσει και να προγραμματίσει τις κινήσεις που θα κάνει ένα Ρομπότ.

Δεξιότητες

 • Δημιουργία Δομημένες & Κριτικής Σκέψης
 • Ικανότητα Επίλυσης Πρακτικών Προβλημάτων
 • Διαχείριση χρόνου και κατανομή έργου
 • Παρουσίαση Λύσεων
 • Ομαδικό Πνεύμα

Στόχοι

Η βιωματική γνωριμία με τις Θετικές Επιστήμες STEAM
 • Science (Φυσική)
 • Technology (Τεχνολογία)
 • Engineering (Μηχανική)
 • Art (Τέχνη)
 • Mathematics (Μαθηματικά)

Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Λευκωσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

 • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • 8ετή προγράμματα σπουδών
 • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων από μεγάλο αριθμό μαθητών
 • Προετοιμασία για όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς ρομποτικής
 • Βεβαίωση σπουδών, μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων από το Πανεπιστημίο

Δημιουργία Δομημένης & Κριτικής Σκέψης

Εισαγωγή στην τεχνολογία

Εισαγωγή στις θετικές επιστήμες

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Εκπαιδευτική Ρομποτική