Εκπαιδευτική Ρομποτική στον 21ο αιώνα

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

  • Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική και πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη
  • Ποια είναι τα οφέλη της για τα παιδιά και οι δυνατότητές της στην εκπαίδευση
  • Τι είναι η υπολογιστική σκέψη, ποιες οι επιμέρους δεξιότητές της και πώς αυτές καλλιεργούνται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
  • Ποια είναι τα ρομποτικά πακέτα που επικρατούν ανά ηλικία και ποιες οι δυνατότητες του κάθε πακέτου
  • Πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική ρομποτική με βάση το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Η Εκπαιδευτική ρομποτική και οι δυνατότητές της στην μαθησιακή διαδικασία
  • Ανάπτυξη της δεξιότητας της υπολογιστικής σκέψης μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής
  • Οι επιμέρους δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης και πώς καλλιεργούνται
  • Εκπαιδευτικά πακέτα με βάση το ηλικιακό επίπεδο. Γνωριμία με τα ρομποτικά συστήματα, οφέλη και δυνατότητες του καθενός
  • Παραδείγματα δραστηριοτήτων ένταξης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με βάση το γνωστικό αντικείμενο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4, 8, 11 Απριλίου, 2024
18:00 - 21:00
Εκπαιδευτης:
Ραφαελία Ιωάννου

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.