Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες που επικράτησαν στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια
 • Τι είναι και ποιος ο ρόλος του Εποικοδομιστικόυ μοντέλου διδασκαλίας
 • Την αξία του οικοδομιστικού μοντέλου και τον ρόλο του στην εκπαίδευση
 • Να σχεδιάζουν δραστηριότητες που να ενσωματώνουν την εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Τις πέντε σημαντικές φάσεις σχεδιασμού διδασκαλίας
 • Χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τις δυνατότητες της τάξης
 • Πως ένα προσεγγίζουν και να εφαρμόζουν την εκπαιδευτική τεχνολογία στην εκπαίδευση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση σχετικές με την τεχνολογία
 • Εποικοδομιστικό μοντέλο διδασκαλίας
 • Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ)
 • Ενσωμάτωση ΤΠΓΠ στην μαθησιακή διαδικασία
 • Σχεδιασμός οικοδομιστικών περιβαλλόντων μάθησης
 • Τεχνολογικά εργαλεία για αξιοποίηση στη διδασκαλία

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15, 18, 22 Απριλίου , 2024
18:00 - 21:00
Εκπαιδευτης:
Ραφαελία Ιωάννου

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.