Διοίκηση Εταιρείας: Finance, HR, Marketing, Business Plan

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να διοικήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την εταιρεία τους και να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό τους. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από ένα διαδραστικό́ σεμινάριο θα καταρτιστούν σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με την Διοίκηση μιας Εταιρείας. Μέσα από το συγκεκριμένο πρακτικό σεμινάριο θα αποκτήσουν δεξιότητες στην χρηματοοικονομική διοίκηση και στην διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού́, ενώ θα εξοικειωθούν με το marketing και θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις ώστε να ετοιμάζουν τις δικές τους διαφημιστικές εκστρατείες μέσα από εργαλεία του Digital Marketing. Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους Business Plan για την δική τους εταιρεία.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

1. Χρηματοοικονομικά

• Να σχεδιάζουν την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική τους τακτική και στρατηγική

• Να προσδιορίζουν τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας τους

• Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά το χρηματοοικονομικό τους πλάνο

• Να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία και κερδοφορία της εταιρείας τους

2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Να δημιουργούν την αρχιτεκτονική της περιγραφής θέσης εργασίας

• Να αξιολογούν σωστά ένα βιογραφικό σημείωμα

•Να καθορίζουν μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης

• Να δημιουργούν συστήματα αξιολόγησης απόδοσης

• Να οργανώνουν συναντήσεις αξιολόγησης

• Να παρακινούν τους εργαζομένους και να αναπτύσσουν το ομαδικό πνεύμα

3. Marketing

• Όλους τους πιθανούς τρόπους προβολής μιας εταιρείας

• Να δημιουργούν πετυχημένες διαφημιστικές εκστρατείες μέσα από τα Google Ads

• Να καθορίζουν τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια πετυχημένη ιστοσελίδα & Τεχνικές S.E.O. (Search Engine Optimization)

• Να χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για προβολή́και δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Tik Tok

4. Business Plan

• Να δημιουργούν το δικό τους Business Plan

• Να εντοπίζουν τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εντάξουν στο Business Plan

• Να αξιολογούν το Business plan τους

• Να καθορίζουν στόχους και πλάνο επίτευξης τους

Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Θα δοθούν σημειώσεις εκπαιδευτικού υλικού

• Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

• Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων

• Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom

• Γλώσσα: Ελληνικά

Ημερ: Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν

Online [Zoom]

Νίκος Σαπουντζής – End Results Certified Life & Business Coach | NLP Trainer
Γιώργος Κιτής – Chartered Marketer, Certified Google Advertiser, Συγγραφέας, Εκπαιδευτής Αν.Α.Δ.

Επένδυση:

Για δικαιούχους επιχορήγησης: €1840 + Φ.Π.Α. €349.60

Επιχορήγηση Αν.Α.Δ. €1317.50

Τελική Επένδυση: €522.50 + ΦΠΑ €349.60

 

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης: €800 + Φ.Π.Α. €152

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: €150

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Διοίκηση Εταιρείας: Finance, HR, Marketing, Business Plan