Απελευθερώνοντας το μυαλό από το άγχος

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Τι είναι το άγχος, πώς επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία, και πώς διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν άγχος.
 • Να αναγνωρίζουν τις πηγές άγχους στην καθημερινή τους ζωή και στο περιβάλλον τους, αλλά και να τις διαχειρίζονται.
 • Πρακτικές μεθόδους για την άμεση ανακούφιση και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του άγχους.
 • Πως να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να αντιστέκονται στο άγχος με πιο θετικό τρόπο, ώστε να το διαχειρίζονται αποτελεσματικά
 • Πως να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και των αντιδράσεών τους στο άγχος, βοηθώντας τους να αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στην σημασία της διαχείρισης του άγχους και πρακτικές εφαρμογές
 • Ορισμός του άγχους και η επίδρασή του στο σώμα και τον νου, καθώς και οι συνέπειες που προκύπτουν (βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα)
 • Τα διάφορα είδη άγχους και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα μας καθώς και τον οργανισμό μας (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Αναγνώριση των παραγόντων που συντελούν στη δημιουργία και επιδείνωση του άγχους, και η αντιμετώπιση τους (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Πώς ο τρόπος ζωής, οι σχέσεις και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν το άγχος (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Αναγνώριση των συμπτωμάτων του άγχους και αντιμετώπιση τους (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Αποτελεσματικές τεχνικές για τη διαχείριση του άγχους (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Ανάπτυξη προσωπικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του άγχους

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ανακοινωθούν, 2024
18:00-21:00
Εκπαιδευτής:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Απελευθερώνοντας το μυαλό από το άγχος