Βασικές Αρχές του Life Coaching

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Τις βασικές αρχές του Life Coaching και τις πρακτικές εφαρμογές του, ώστε να μπορούν να το εξασκούν.
 • Τους θεωρητικούς πυλώνες του Life Coaching με βάση τους οποίους θα μπορούν να λειτουργούν για μια πιο αποτελεσματική διαδικασία.
 • Την δεοντολογία που πρέπει να έχουν κατά νου στην διαδικασία του Life Coaching.
 • Την σωστή δομή των συνεδριών, ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα και να μπορούν να διενεργήσουν αποτελεσματικές συναντήσεις
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά του coach τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν.
 • Τεχνικές και μοντέλα εργασίας τα οποία θα εφαρμόζουν πρακτικά.
 • Την μεγάλη σημασία των πεποιθήσεων και τους συστήματος αξιών, των coaches και πως να τα διαχειρίζονται.
 • Πως να καθοδηγούν άλλα άτομα αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό ως προς την υλοποίηση των στόχων τους.
 • Πως να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση coaching

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στο Life Coaching: Ορισμός και ιστορία του Life Coaching, Σημασία και ρόλος του Life Coaching στη ζωή των ανθρώπων, Βασικές αρχές του Life Coaching
 • Κλειδιά Έννοιες στο Life Coaching: Αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη, Διαδικασία στοχοθεσίας, Καλλιέργεια θετικής σκέψης (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Διαδικασίες Συνεδριών Life Coaching: Τεχνικές ακρόασης και επικοινωνίας, Ερωτήσεις που προκαλούν αναστοχασμό, Μοντέλα και εργαλεία Life Coaching (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Life Coaching: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, ναγνώριση και αντιμετώπιση προκλήσεων, Ανάπτυξη ενός σχεδίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες του πελάτη (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)
 • Στάσεις και Ηθική στο Life Coaching: Η σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας, Η ηθική διάσταση του Life Coaching, Επικοινωνία με ευαισθησία
 • Αξιολόγηση και Μετάβαση στην Πράξη: Αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων, Εφαρμογή της εργαλειοθήκης του Life Coaching στην καθημερινότητα,
 • Σχέδιο δράσης για μια επαγγελματική εξέλιξη στον χώρο του Life Coaching (Πρακτική & Διαδραστική Παρουσίαση)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19, 21, 26, 28 Μαρτίου , 2024
18:00 - 21:00
Εκπαιδευτης:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.