Προσωπική Ανάπτυξη​

Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα ταξίδι προσωπικού προσδιορισμού αλλά και να προσφέρουν υπηρεσίες coaching σε άλλα άτομα.

Συνεχής μας προσπάθεια είναι τα προγράμματα μας να έχουν πρακτική εξάσκηση και διαδραστικότητα με τους έμπειρους μας εκπαιδευτές.

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Προσωπική Ανάπτυξη