Δραστηριότητες ανάπτυξης των παιδιών στο σπίτι

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Ποια είναι τα είδη και οι τύποι παιχνιδιού και πως από αυτά επωφελούνται τα παιδιά
 • Ποιοι είναι οι τέσσερις τομείς ανάπτυξης και πώς αυτοί αναπτύσσονται και καλλιεργούνται στα παιδία
 • Ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να προωθήσουν τους διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης
 • Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους μέσα από την τέχνη και τη μουσική παιδεία
 • Ιδέες για ασκήσεις προγραφής και πρώτης ανάγνωσης
 • Τρόπους βελτίωσης της ενεργητικής ακρόασης των παιδιών
 • Πως τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο
 • Τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα έχουν μια ολόπλευρη ανάπτυξη
 • Πως να βελτιώνουν την δημιουργικότητα των παιδιών τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Οι διαφορές μεταξύ ελεύθερου και δομημένου παιχνιδιού και πως το παιδί επωφελείται από το κάθε ένα
 • Ποια είναι τα είδη παιχνιδιού και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το κάθε ένα
 • Ποιοι είναι οι τομείς ανάπτυξης του παιδιού και πως οι γονείς θα βοηθήσουν σε αυτούς
 • Η σημασία της εικαστικής αγωγής στην ανάπτυξη του παιδιού
 • Πως η μουσική αγωγή μπορεί να βοηθήσει το παιδί και την ανάπτυξη του
 • Γλωσσική αγωγή στην προσχολική ηλικία
 • Η ενεργητική ακρόαση στα παιδιά

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ανακοινωθούν, 2024
18:00-21:00
Εκπαιδευτής:
Ραφαελία Ιωάννου

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 3 συμμετοχών το σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε γραπτώς και θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Δραστηριότητες ανάπτυξης των παιδιών στο σπίτι