Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο διαδικτυακό σεμινάριο.

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας. Σας έχει σταλεί email με τις οδηγίες για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε:
Από Κύπρο: 22 331 024
Από Ελλάδα: 69 4289 8004
Email: [email protected]