Ανάπτυξη των Soft Skills για βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης

Οι ατομικές δεξιότητες (soft skills) επιτρέπουν σε ένα άτομο να αλληλοεπιδρά, να επικοινωνεί και να εργάζεται αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους. Οι εταιρίες, αποβλέπουν πάντα και στα soft skills που κάνουν ένα άτομο ολοκληρωμένο, επικοινωνιακό, προσαρμοστικό σε καταστάσεις και δίνουν υπεραξία σε μια επιχείρηση. Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανταπεξέλθουν καλύτερα στην πολλαπλότητα των ρόλων που κατέχει ο σύγχρονος άνθρωπος τόσο στο εργασιακό του περιβάλλον όσο και στην γενικότερη καθημερινότητά του.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Πως να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες
 • Πως να διαχειρίζονται και να μειώνουν το άγχος τους
 • Να αυξάνουν την αυτοπεποίθηση τους αλλά και να μειώνουν τις αρνητικές πεποιθήσεις για το εαυτό τους
 • Να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους και να μειώνουν τις χρονοβόρες διαδικασίες
 • Να διαχειρίζονται το θυμό τους και να εφαρμόζουν τις τεχνικές του «Λειτουργικού Θυμού»
 • Να βελτιώνουν την Συναισθηματική τους Νοημοσύνη καθώς και τις κοινωνικές και προσωπικές τους δεξιότητες
 • Να διαχειρίζονται «συγκρούσεις» και την προσέγγιση «κερδίζω-κερδίζεις»
 • Ορθολογικές μεθόδους λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Το σεμινάριο είναι επιχορηγημένο από την Αν.Α.Δ.
 • Θα δοθούν σημειώσεις εκπαιδευτικού υλικού
 • Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής
 • Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων
 • Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom
 • Γλώσσα: Ελληνικά

Ημερ: 3, 10, 17, 24 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2022

Ώρες: 08:30 – 13:05

Online (Zoom)

Νίκος Σαπουντζής MBA – MSc
Human Resource Specialist, Advanced Executive Coach, NLP trainer, Seminar Leader, Συγγραφέας, Εισηγητής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Επένδυση:

 • Για δικαιούχους επιχορήγησης: €148 + Φ.Π.Α. €76
 • Αρχική Τιμή: (€400 + Φ.Π.Α. €76) – Επιχορήγηση Αν.Α.Δ. €252
 • Για μη δικαιούχους επιχορήγησης: €230 + Φ.Π.Α. €43.70
 • Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Δωρεάν

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Ανάπτυξη των Soft Skills για βελτίωση της επαγγελματικής απόδοσης