Η Χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

  • Πως μπορούν να εντάξουν την τεχνολογία στην εκπαίδευση και στην διδασκαλία τους.
  • Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και δυναμικά μαθήματα που να περιλαμβάνουν αναπτυξιακά κατάλληλα λογισμικά, μέσα και εργαλεία.
  • Τον σύγχρονο κλάδο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, τα οφέλη της στη διδασκαλία, καθώς και τρόπους προσέγγισης και αξιοποίησής της.
  • Μοντέλλα εκπαίδευσης με την χρήση της τεχνολογίας.
  • Τεχνολογικά εργαλεία για την εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Τις βασικές θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση, με έμφαση στο μοντέλο του οικοδομησμού.
• Τις φάσεις διδασκαλίας του εποικοδομιστικού μοντέλου.
• Τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στη διδασκαλία.
• Την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και των επιμέρους δεξιοτήτων της.
• Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική, ποια τα οφέλη και οι δυνατότητές της.
• Λογισμικά ανοικτού και κλειστού τύπου, με έμφαση στα πλεονεκτήματά τους ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται.
• Να διαχωρίζουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αποτελούν οπτικοποίηση, προσομοίωση και μοντελοποίηση.
• Να επιλέγουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και λογισμικά.
• Να σχεδιάζουν δραστηριοτήτες που να ενσωματώνουν τεχνολογικά εργαλεία, μέσα και λογισμικά.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15, 19, 22, 26, 29 Φεβρουαρίου & 4, 7 Μαρτίου, 2024
17:00 - 20:15
Εκπαιδευτης:
Ραφαελία Ιωάννου

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Για Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€180
Για μη Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€357
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Εγγεγραµµένοι Άνεργοι στην Κύπρο:
∆ωρεάν

Αρχική Τιµή:

€600

– Επιχορήγηση Αν.Α.∆.

€420

Κάνε εγγραφή σήμερα

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Η Χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση