Μόνικα Χριστοφόρου

Designer - Εκπαιδεύτρια Αν.Α.Δ
Facebook-f Linkedin-in

Εκπαίδευση

Bachelor’s in Graphic Design

(1999 – 2003)

Design

Magister Scientiae in Social Information Systems (2017 – 2021)

Επιπρόσθετα

Δημοσιεύσεις

(2020) Effective Management of Smartphone Usage Time based on an Innovative Application. International Journal of Computers, 5, 66-71

Monica Christoforou, Klimis Ntalianis, Vasiliki Kikili, Filotheos Ntalianis, Nikolaos Mastorakis.

(2020) A Novel Feature-Based Evaluation Scheme for Managing Excessive Smartphone Usage. International Journal of Economics and Management Systems, 5, 287-291

Monica Christoforou, Klimis Ntalianis, Vasiliki Kikili, Filotheos Ntalianis, Nikolaos Mastorakis.

Μόνικα Χριστοφόρου

O χώρος της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης αποτελεί τον κατεξοχήν τομέα των δραστηριοτήτων της. Εργάστηκε επί δεκατέσσερα συναπτά έτη στον ιδιωτικό τομέα ως γραφίστας (Graphic Designer), αναπτύσσοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές της στους τομείς των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων. Σήμερα εργάζεται ως Freelance Graphic Designer. Παράλληλα είναι εκπαιδεύτρια σεμιναρίων στο Learning LAB και ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης στο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ).

Επαγγελματική Εμπειρία

Graphic/Web Designer

19 χρόνια εμπειρίας στη θέση γραφίστα στον ιδιωτικό τομέα και ως Freelance (Graphic/Web
Designer)

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Αν.Α.Δ.