Νίκος Σαπουντζής

End Results Certified Coach Speaker, Seminar & Workshop Leader, Συγγραφέας
Website-f Facebook-f Linkedin-in

Εκπαίδευση

Certified Basic Ericksonian Hypnotist
American Alliance of Hypnotists 2015

Certified NLP Trainer
American Union of NLP 2014

Certified Life Coach
American Union of NLP 2013

Certified NLP Practitioner
American Union of NLP 2013

Life Skills Coaching Advanced Diploma
Stonebridge College, UK 2007 – 2010

Level 4 Life Skills Coaching Advanced Award National Qualification Framework
UK 2010

Coaching Masteries Certification I The International Association of Coaching
USA 2009

Master in Science
Σχολή Γεωπονίας – Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2005 – 2007:

Master in Business Administration (MBA)
Kingston University – London U.K 1999-2000

Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών – Κατεύθυνση: Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1988 – 1992

Νίκος Σαπουντζής

Ο Νίκος είναι Life and Business Coach, και εργάζεται επί σειρά ετών με επαγγελματίες, ζευγάρια, οικογένειες και νέους ανθρώπους. Έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες άτομα στα σεμινάρια του γύρω από τις αποτελεσματικές δεξιότητες ζωής και σήμερα είναι από τους πλέον επιφανείς life coaches. Αξιοποίησε την εκπαίδευση του στις συμπεριφορικές επιστήμες για να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους στο σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών ζωής, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα. Είναι συγγραφέας, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε εταιρίες όπως επίσης και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, ανάπτυξη τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείριση ομάδων, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείριση του εργασιακού άγχους.

Επαγγελματική Εμπειρία

Σύμβουλος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Success Lab: 2009 – Σήμερα

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού τμήματος Οργανωσιακής Ψυχολογίας
Μητροπολιτικό Κολλέγιο: (2013 – Σήμερα)

Διευθύνων Σύμβουλος
Εstiazo Plus παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: (2003 – 2009)

Επιστημονικός συνεργάτης
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: (2001 – 2003)

Επιπρόσθετα

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Αν.Α.Δ.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης – ΕΟΠΠΕΠ

Εκπαιδευτής Μητρώου Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Εκπαιδευτής Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σύμβουλος εφαρμογής συστημάτων H.A.C.C.P. – T.U.F. HELLAS

Μέλος του Συνδέσμου Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης