Σεμινάρια

Μέσα από τα αναγνωρισμένα και επιχορηγημένα μας σεμινάρια θα έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις και να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας.
Η Χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση

15, 19, 22, 26, 29 Φεβρουαρίου & 4, 7 Μαρτίου

Online, Zoom platform

Ανάπτυξη Ηγετικών Προσόντων: Coaching στο χώρο εργασίας

20, 22, 27, 29 Μαΐου & 3 Ιουνίου

Online, Zoom platform

Διοίκηση εταιρειών μέσω στοχοθέτησης

19, 21, 26, 28 Φεβρουαρίου & 4 Μαρτίου

Online, Zoom platform

Αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας για αύξηση παραγωγικότητας

3, 5, 10, 12, 17 Απριλίου

Online, Zoom platform