Ομάδα Διδασκαλίας

Όλοι οι εκπαιδευτές μας έχουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο το οποίο διδάσκουν και σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα. Μέσα από πρακτική εξάσκηση και διαδραστικότητα προσφέρουν στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν εις βάθος το θέμα του σεμιναρίου και να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή όσα θα μάθουν.

Γιώργος Κιτής

CEO Marketing LAB & Learning LAB
Εκπαιδευτής Αν.Α.Δ., Συγγραφέας

Νίκος Σαπουντζής

End Results Certified Coach Speaker, Seminar & Workshop Leader, Συγγραφέας

Ραφαελία Ιωάννου

Εκπαιδευτικός - Εκπαιδεύτρια Αν.Α.Δ

Μόνικα Χριστοφόρου

Designer - Εκπαιδεύτρια Αν.Α.Δ